Guide: Nybegynnertips til Sid Meier’s Civilization VI – del 1

Sid Meier’s Civilization VI er straks ute, og Nikolai loser deg gjennom de første stegene på veien til et verdensimperium.

OBS! Denne guiden er på ingen måte en fasit, og inneholder kun forfatters egne tanker, vurderinger og antagelser om hvordan spillet fungerer. Den kan derfor inneholde små feil og misforståelser som følger av dette. Undertegnede har likevel spilt samtlige Civilization-spill siden 1998, og har testet det nye spillet en god stund, så forhåpentligvis vil guiden kunne være til hjelp for nye(re) spillere. Spillhistorie.no tar intet ansvar for tap av jobb og søvn som følger av denne guiden.

Helt siden tidlig på nittitallet har Sid Meier underholdt våre indre despoter og latt oss bygge sivilisasjoner som kan motstå tidens prøve, for å norvagisere spillseriens slagord. Fra et temmelig enkelt spill i første utgave, har serien utviklet seg til å gi langt flere sider av sivilisasjonen spillerom. Men fremdeles står reisen fra en primitiv stamme 4000 år før Kristus til en moderne stormakt i sentrum av opplevelsen. Det er mange nye elementer i det sjette spillet i serien, og i denne artikkelen skal jeg gi noen tips til strategier. Jeg er ikke en avansert spiller som opererer på en høy vanskelighetsgrad; som oftest spiller jeg på nivået «prince», som er der hvor hverken datamaskinen eller spilleren har noen fordeler eller ulemper. Men jeg har testet spillet en stund, og har opparbeidet meg en god del timer med spillet. Jeg har følgelig erfaring med hva som har fungert for meg, for hva det er verdt!

Starten av en kampanje i Civilization VI

Et slikt syn møter deg ved starten av en kampanje i Civilization VI
Et slikt syn møter deg ved starten av en kampanje i Civilization VI

I begynnelsen av en ny standardkampanje starter du med en nybygger («settler») og en kriger («warrior»). I de fleste tilfeller er det lurt å velge å bygge en by der du starter, med mindre du er en avansert spiller og ser en bedre bylokasjon i umiddelbar nærhet. Kartet er kodet slik at området rundt der du starter skal inneholde minst én luksusressurs og noen bonusressurser, og være optimalt for en ny by. Du vil også ha stor sjanse for å begynne ved siden av en elv, noe som er veldig bra for en ny by.

Elver gir nemlig ferskvann, og dette er viktig for at byen din skal vokse. En by har alltid et visst antall plasser for innbyggere («housing capacity»), og ferskvann dobler effektivt det antallet plasser du starter med, før variabler som nye bygninger kommer til. Luksusressurser er også viktige for byene dine, da Civilization VI har et konsept for lykke kalt «amenities», som brukes opp jo større byene dine blir. Luksusressursen du starter med gir bonuser til ressursinnsamling for opptil fire byer, når du har koblet den opp til handelsnettverket ditt.

Om du ikke har nok luksus til befolkningen din vil du oppleve at byene dine mister effektivitet når de vokser seg større, og dermed produserer mindre ressurser enn de er i stand til. Du kan også oppleve at innbyggerne dine gjør opprør og angriper byens infrastruktur i form av barbarenheter.

Les også: Tilbakeblikk på Sid Meier’s Colonization

Barbar-trusselen

Men tilbake til den første byen din. Du har grunnlagt byen og står igjen med en kriger, og noen viktige valg. Aller først: Hva gjør du med krigeren din? Den er treg og relativt mektig, og verden rundt er ukjent. Du vil ganske snart møte den første speider-enheten («scout») til de omkringliggende barbarstammene. Barbarene i Civilization VI er langt sterkere enn deres motparter i Civilization V, og opererer også noe annerledes. Først av alt, er de langt mer aggressive og en langt større trussel enn før. Særlig om du ikke vet hvordan du skal takle dem. Alle barbarer har sitt hovedsete i en barbarleir («barbarian camp»). Disse leirene er forsvart av en mektig enhet, og produserer nye enheter med noen omgangers mellomrom. Derfra opererer de på tre nivåer.

Aller først produserer de en speider. Denne speideren vandrer rundt på kartet inntil den finner en sivilisasjon. Deretter reiser den hjem og rapporterer om beliggenheten til byen de har funnet (uansett om den er din eller en motspillers). Om du klarer å drepe speideren før dette skjer, er du trygg. Men den er raskere enn den første krigeren din. Den kan heller ikke drepes med kun ett angrep før du får sterkere eller flere enheter. Og tro meg, den kommer før du har fått noen slike. Ditt beste valg er derfor å bruke krigeren din til å utforske nærområdet, og forfølge speideren når den finner byen din. Slik vet du hvor barbarleiren er, og kan kanskje utrydde den før neste steg i barbarenes strategi settes i sving.

Om du ikke klarer å stoppe speideren, vil nemlig barbarleiren begynne å produsere enheter for et raid mot byen din. De kommer ikke til å angripe byen din direkte på dette stadiet, men de vil angripe enhetene dine, sette infrastrukturen du eventuelt måtte ha bygd i brann, og generelt sett lage trøbbel. Problemene er likevel ikke store før det tredje og siste stadiet. Om du ikke klarer å utrydde enten barbarleiren eller den første angrepsstyrken, vil barbarene nemlig gå i full invasjonsmodus. Da vil du stå overfor mange enheter. Så mange at du vil kunne streve lenge, og miste viktig tid og ressurser som kan koste deg dyrt. Dette kan de andre sivilisasjonene i området utnytte til å få et stort forsprang.

På høyere vanskelighetsgrader kan du også risikere å få byene dine jevnet med jorden, og tape hele kampanjen.

Tidlige produksjonsvalg

Derfor bør du sørge for å få produsert noen ekstra enheter temmelig raskt. Og her kommer det første valget om produksjon inn. Innledningsvis står valget mellom å bygge en speider selv, et monument som gir deg kulturproduksjon, eller en ny kriger eller en slyngekaster («slinger»), som er en tidlig pil-og-bue-enhet. Sistnevnte er svakere i forsvar enn krigeren, men kan angripe uten å ta skade selv. Og om du dreper en barbarenhet med en slyngekaster, får du en 50% bonus på utforskningen av teknologien som gir deg en bueskytter («archer»). Dette er en veldig viktig tidlig enhet som du kan oppgradere slyngekasteren din til, og som kan skyte over lengre avstander med større styrke.

Dessuten vil tre buskyttere i hæren din gi en bonus for utforskning av teknologien som gir armbrøster («crossbows»), en langt sterkere utgave av bueskytteren. Slik driver valgene dine i spillet hvilken retning spillet tar. Nesten alle teknologier har mulighet for å få en slik bonus via valg og handlinger du gjør i løpet av spillet. Om du skal gjøre det bra bør du ha dette i mente, og utnytte alle muligheter for bonuser du får.

De innledende produksjons-valgene du står ovenfor. En nybygger kan ikke bygges før byen har minst to innbyggere.
De innledende produksjonsvalgene du står ovenfor. En nybygger kan ikke bygges før byen har minst to innbyggere.

Hva som er rett valg her er ikke 100% svart/hvitt, om du ønsker å vinne kulturelt er monumentet et godt tidlig valg. Men du trenger forsvar, og et effektivt forsvar krever bueskyttere og andre militære enheter raskt. Jeg pleier derfor å starte med å bygge en, av og til to, slyngekastere. En av disse sender jeg deretter sammen med krigeren mot barbarene, mens den andre bruker jeg til forsvar av hjembyen.

Så fort dette er gjort, pleier jeg å enten bygge en nybygger eller en arbeider («builder»), avhengig av situasjonen. En nybygger senker hjembyens innbyggertall med én, noe som gir færre innbyggere som kan sanke ressurser. Et godt tips er å la hjembyen få minst tre, helst fire, innbyggere før du bygger en nybygger. En forskjell fra tidligere Civilization-spill er dog at byene fortsetter å vokse når du bygger disse. Veksten stagnerer altså ikke lenger.

Alternativt, om byen din ikke er stor nok enda, kan du bygge en arbeider. Disse har i motsetning til tidligere spill ikke uendelig med byggekraft. Uten modifikasjoner kan de bygge tre ting («charges») før de forsvinner, men det de bygger kommer til gjengjeld umiddelbart på kartet, og ikke etter et visst antall omganger – slik det var i tidligere Civilization-spill. Jeg vil anbefale å bruke en av disse tre kreftene på å koble opp luksus-ressursen du sannsynligvis har tilgang på.

De andre to bør brukes på å en av få bonusressursene koblet på. Stein er ofte å finne i nærheten, og gir både produksjon og en bonus til en teknologi. Det samme gjør hvete, ris, kyr, sauer og så videre. Planlegg hvilke bonuser du trenger ut fra hvordan kartet rundt deg ser ut og hvilke planer du har for spillet. Om du domestiserer kyr, får du en bonus til teknologien som gir deg hester, noe som er veldig fint om du planlegger krig. Om du kobler opp stein, får du en bonus til teknologien som gir deg en enhet som er viktig for å lettere erobre byer. Hvete og ris gir bonus til teknologien som gir deg tilgang til å koble opp enkelte luksus-ressurser, som igjen gjør deg i stand til å produsere større og mer produktive byer.

Tidlige teknologivalg

Innledningsvis må du også velge hvilken teknologi du skal utforske først. Valget står mellom fem teknologier. Seiling («sailing») gir deg tilgang til å sende arbeiderne dine ut på sjøen for å bygge fiskerier, samt muligheten til å bygge dine første militære skip. For å få en bonus for denne teknologien må du bygge en by langs kysten. Du kan også utforske astrologi («astrology»), som gir tilgang til å bygge ditt første distrikt, en helligdom («holy site»). Distrikter er en ny ting i Civilization VI, og betyr i praksis at byene dine spres utover kartet, slik at de fleste bygninger kun kan bygges om du har det rette distriktet. Antallet du kan bygge avhenger av innbyggertallet i byen, og hvilke du bør bygge avhenger av blant annet terreng.

Hvilket teknologi-valg som er best avhenger av situasjonen i spillet og din plan for seierstype.
Hvilket teknologivalg som er best avhenger av situasjonen i spillet og din plan for seierstype.

Hellige steder gir deg poeng mot religion, som er en måte å vinne spillet på, samt opparbeide deg mektige bonuser. Denne teknologien får en bonus om du oppdager et naturlig underverk («natural wonder»), som det finnes et begrenset antall av. Om du har mange fjell i nærheten, bør du vurdere sterkt å få denne teknologien raskt, for fjell gir store bonuser til to distrikter, nemlig hellige steder og studiesteder («campus»). Sistnevnte er veldig viktig om du skal holde tritt med motstanderne teknologisk, og denne kommer med teknologien skriving («writing»). For å få skrivekunsten på plass, må du først utforske keramikkunst («pottery»). Om du ønsker å vinne via romkappløpet i spillet, er derfor dette et godt førstevalg.

Et annet valg er temming av dyr. Om du velger denne teknologien får du tilgang til å bygge infrastruktur som gir tilgang til enkelte luksusressurser, samt domestisering av kyr og sauer. Som nevnt over gir dette igjen tilgang til bonuser på andre teknologier. Ikke minst bueskytterteknologien («archery»). Om du har mange bonusressurser av denne typen, kan denne teknologien være av stor nytte.

Det siste valget er å utforske gruver («mining»), noe som gir tilgang til å utnytte enkelte luksus-ressurser, som gull, og stein – som altså gir bonuser på andre teknologier. Den leder også til bronsearbeid («bronze working»), som gir tilgang til jern og sterkere militærenheter, og hjulet («wheel»), som gir tilgang til krigsvogner («heavy chariot») og vannmøllen («water mill»). Sistnevnte gir mer mat og produksjon, noe som alltid er en fordel.

Valget er altså ikke nødvendigvis enkelt, og hva som er rett valg i din kampanje avhenger av målet ditt og spillestil. Selv er jeg ikke så glad i krig. Jeg liker å bygge en sterk og avansert sivilisasjon som kan forsvare seg, men som ikke kriger mer enn absolutt nødvendig. Jeg pleier derfor å gå for ressursene og teknologien. Om du spiller som Norge, vil seiling være mye viktigere, og om du er av den krigerske typen sier vel valget seg selv; de militære teknologiene vil selvfølgelig få mye større viktighet. Samtidig, barbarene er ikke mindre aggressive mot sivilisasjonsbyggere som meg, og du vil risikere at de blir en farlig motstander om du ikke er forsiktig. Prioriteringer, prioriteringer…

Tidlige kulturvalg

I Civilization VI har teknologitreet blitt delt i to. I tillegg til det rene teknologitreet, har en god del innhold blitt flyttet til et eget kulturtre. Disse kulturteknologiene gir tilgang til ulike regjeringsformer og politikk-kort («policies») som kan fylle og forme disse regjeringsformene. Men de gir også tilgang til diplomatiske egenskaper, slik som muligheten til å åpne eller lukke grensene for konkurrentene og gyldige grunner til krig («casus belli»). En gyldig grunn til krig gir deg muligheten til å gå til krig uten at hele verden hater deg. Du får også tilgang til enkelte verdensundre via disse kulturteknologiene, samt enkelte distrikter, bygninger og infrastruktur, og til og med militære og sivile enheter.

Akkurat som med de vanlige teknologiene kan du opparbeide deg bonuser for å hjelpe til med å utforske dem, men i motsetning til de vanlige teknologiene kan du ikke velge hvilken du vil begynne med. Den første kulturteknologien er alltid utarbeidelsen av et lovverk («code of laws»), og dette tar typisk circa 15 omganger å utforske. Når denne teknologien er utforsket kan du velge mellom to ulike teknologier, og du kan også utforme din første regjeringsform via politikk-kort. Du får tilgang til fire kort i første omgang, men det er kun plass til to stykker, med mindre du er Hellas – da får du plass til tre.

Starten av kultur-«treet» gir deg to valg ved fullførelsen av den innledende kultur-teknologien.
Starten av kultur-«treet» gir deg to valg ved fullførelsen av den innledende kultur-teknologien.

Du får tilgang til to militære og økonomiske kort, og må velge ett fra hver kategori når lovverket er utforsket. De to militære er disiplin («dicipline») og undersøkelse («survey»). Den første gir deg kampbonus mot barbarene, den andre gir speiderenhetene du eventuelt bygger erfaringsbonuser. Personlig går jeg alltid for den første, siden barbarene så fort blir plagsomme.

De to økonomiske er gudekonge («god king») og byplanlegging («urban planning»). Gudekonge gir bonus i hovedstaden til trospoeng («faith») og gull. Den er et godt valg om du vil gå for en sterk religiøs tilstedeværelse i kampanjen, og kanskje en religiøs seier. Byplanlegging gir bonus til produksjon i alle byene du eier, noe som er en god idé i de fleste tilfeller.

Når denne kulturteknologien er utforsket, er det altså to valg man står overfor. Man kan velge håndverk («craftmanship»), noe som gir politikk-kort for å bygge arbeidere og militærenheter raskere. Alternativt kan man gå for handel («foreign trade»), som åpner muligheten for å bygge handelsenheter (Trader) og å avtale krig med en annen sivilisasjon mot en felles fiende. I tillegg gir denne teknologien tilgang til politikk-kort som gir bonus til handel og marine.

I Civilization VI bygges veier kun av handelsenheter, og dette gir penger i kassa om man handler med andre sivilisasjoner. Om man sender handelsenheten til en av ens egne byer, kan tropper flyttes raskere mellom dem, og byen som sender enheten får bonuser på matproduksjon og industri. Størrelsen på disse bonusene, både internt i riket og i handel med naboene, avhenger av destinasjonsbyens grad av utvikling.

Fortsettelse følger…

Forhåpentligvis har du nå en viss forståelse av hva som møter deg innledningsvis i Civilization VI. Dette spillet er dypt på mange plan, og vi har her kun skrapt på overflaten av de mange valgene du vil møte i spillets løp. For en detaljert oversikt over alle aspektene av spillet, kan jeg anbefale å lese deg opp på «civilopediaen» som du finner bak en spørsmålstegn oppe til høyre inne i spillet når du har startet en kampanje. Der vil du finne alt spillet har å by på i et slags leksikon.

Det kan også være en god ide å følge med på diskusjonene som uvergelig vil komme rundt gode strategier på de forskjellige fan-forumene rundt om. Det største fan-forumet er uten tvil Civilization Fanatics, hvis Civilization VI-forum kan finnes her. På den mindre «broren» WePlayCiv, som jeg er aktiv på, har en bruker laget en serie med forum-tråder der han sammenfatter all informasjon han har kommet over på spillets ulike aspekter. En samletråd med lenker til alle disse trådene, pluss en oversikt over Let’s Plays og lignende, kan finnes her.

I neste artikkel vil vi se nærmere på noen av strategiene for å vinne spillet.

Avslutningsvis, kan du ta en titt på noen videoguider om Civilization VI som Firaxis selv har lagt ut. Det starter med en liten video om valg av sivilisasjon:

Så følger en titt på hva du bør vurdere i de første turene i spillet:

Her forklares utforskingen:

Her forklares barbartrusselen, og hvordan du kan håndtere den:

Så har vi diplomatiet:

Og til slutt, hvordan du skal få hjelp:

3 kommentarer om “Guide: Nybegynnertips til Sid Meier’s Civilization VI – del 1”

  1. Mitt tips er, spesielt om du spiller på høyere vanskelighetsgrader, og ikke er så krigersk av deg: Walls! Reddet meg i natt……. Byer kan ikke lenge angripe enheter med mindre du har dem, og de gjør også byene mer motstandsdyktige mot «carpet of doom», som AIen fremdeles liker å bygge. (men ikke klarer å bruke) Det finnes også en «policy», som gjør at du bygger defensive bygninger dobbelt så fort, som er veldig kjekk om du liker å ha mange byer.

    Mitt førsteinntrykk etter litt for mange timer i natt er: Strålende spill, men like dårlig AI som i femmeren. Det er også mye mer dynamisk enn noe Civ-spill har vært før. Den opprinnelige planen min har blitt kastet ut av vinduet, og jeg har måttet tilpasse meg kartet på en helt annen måte enn tidligere.

    Svar
  2. Takk for tilbakemeldinger!
    Walls er noe jeg sjelden bryr meg om, men jeg ser nytten på høyere vanskelighetsgrader. Selv spiller jeg på Prince, og der holder det med en del ranged og melee til å forsvare seg.:)

    Svar

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.